Tarpininkavimo paslaugos palyginti


Taip pat beveik trečdalis respondentų 29 proc.

Klientų apklausų rezultatai

Palyginti su m. Vertinant bedarbių motyvaciją darbui ir mokymuisi pagal m. Bedarbiams teikiamų paslaugų vertinimas m. Užimtumo tarnyba nuolat tobulina savo veiklą ir siekia kuo geriau tenkinti klientų poreikius, teikti jiems kokybiškas paslaugas.

tarpininkavimo paslaugos palyginti uždirbti daug pinigų per vasarą

Reguliari klientams teikiamų paslaugų kokybės ir jų aktualumo stebėsena leidžia numatyti tolesnes paslaugų tobulinimo kryptis ir operatyviai modifikuoti veiklą, atsižvelgiant į kintančius darbo rinkos poreikius. Tyrimo tikslas.

Bedarbių apklausos

Įvertinti bedarbiams teikiamas Užimtumo tarnybos paslaugas ir jų kokybę, išsiaiškinti priežastis, kodėl bedarbiai nesinaudoja Užimtumo tarnybos paslaugomis, kokių naujų paslaugų jie pageidauja ir kokias reikėtų tobulinti.

Apklausa vyko tiesioginių interviu būdu, buvo apklausti visose šalies Užimtumo tarnybose registruoti bedarbiai ir ieškantys darbo asmenys, juos pasirenkant atsitiktinės atrankos būdu. Darbo biržos teikiamų paslaugų vertinimo apklausoje tarpininkavimo paslaugos palyginti 4,7 tūkst.

tarpininkavimo paslaugos palyginti kriptovaliutos tema

Respondentų pasiskirstymas pagal amžių sk. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį proc. Respondentų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą proc.

emitento pasirinkimo sandorių apibrėžimas kaip užsidirbti pinigų kriptovaliuta be investicijų

Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą sk. Respondentų buvo pasiteirauta, kaip jie vertina pagrindines Užimtumo tarnybos teikiamas darbo rinkos paslaugas?

Muitinės tarpininko paslaugos: kaip išsirinkti geriausią specialistą?

Darbo biržos teikiamų darbo rinkos paslaugų vertinimas proc. Apklausos rezultatai parodė, kad didžioji dauguma respondentų Užimtumo tarnybos teikiamas darbo rinkos paslaugas vertina gerai.

Geriausiai vertinamos paslaugos — individualus tarpininkavimo paslaugos palyginti su aptarnaujančiu Užimtumo tarnybos specialistu 94,2 proc. Paklausti, tarpininkavimo paslaugos palyginti mano apie Kriptovaliutos bulvarinė moneta tarnybose esančiose atviro informavimo vietose pateiktos informacijos kokybę, 86,4 proc.

Elektroninių darbo biržos teikiamų paslaugų vertinimas proc. Pagal apklausų rezultatus, tarp respondentų, kurie naudojosi e-paslaugomis, populiariausios e-paslaugos — laisvų darbo vietų paieška 95,3 proc.

„Slaptojo pirkėjo“ tyrimas: finansų tarpininkai per mažai domisi klientais ir jų poreikiais

Mažiausiai populiarios — informacijos apie išmokas peržiūrėjimo 41,2 proc. Dauguma respondentų, nesinaudojančių e-paslaugomis, teigė, kad neturi techninių galimybių jomis naudotis 57,9 proc. Kaip ir praėjusiais metais, tik kiek daugiau nei pusė 51,7 proc. Paskambinę telefonu Užimtumo tarnybos specialistams, apklaustieji daugiausia teiraujasi informacijos apie esamas laisvas darbo vietas 63,4 proc. Bendras Užimtumo tarnybos teikiamų paslaugų spektro vertinimas  proc. Apklausų rezultatai parodė, kad 89 proc.

Darbo biržos specialisto aptarnavimo kokybę ir kompetenciją apsilankymo metu kaip aukštą įvertino 85,2 proc. Darbo biržos patalpų įrengimą kokybiškam darbo rinkos paslaugų teikimui teigiamai įvertino 86,7 proc.

BC Žalgiris ir arenos valdymas. Moteris statybose. Hostingo verslas - vlog 16

Iš dalies su tuo sutiko 11,2 proc. Mažiausiai populiarios — informacijos apie išmokas peržiūrėjimo bei dalyvavimo laikino užimtumo priemonėse laiko peržiūrėjimo e-paslaugos; 98,1 proc. Profesijos neturinčių jaunuolių motyvacijos mokytis ir įgyti darbo rinkoje paklausią profesiją apklausa Kelią tarpininkavimo paslaugos palyginti darbo rinkoje dažnam jaunuoliui užkerta darbo patirties stoka, nepakankamas profesinis pasirengimas ar įgyto profesinio pasirengimo neatitikimas darbo rinkos reikmėms.

Darbo paieškose neturėtų būti nuvertinama tarpininkavimo paslaugos palyginti motyvacijos bei iniciatyvumo reikšmė arba sugebėjimo tinkamai prisistatyti darbdaviui svarba. Įdarbindami žmogų darbdaviai kelia klausimą kokią pridėtinę vertę asmuo jiems gali sukurti.

tarpininkavimo paslaugos palyginti

Lietuvoje su didžiausiomis įsidarbinimo problemomis susiduria profesinės kvalifikacijos neturintys darbo ieškantys jaunuoliai, kurių darbdaviams kuriama pridėti vertė yra maža arba nepakankama. Šalies teritorinėse Užimtumo tarnybose m. Paklausios profesijos įgijimas šiems jaunuoliams atvertų galimybes konkuruoti darbo rinkoje.

Užimtumo tarnyba vykdė Užimtumo tarnyboje registruotų profesinės kvalifikacijos neturinčių jaunų asmenų iki 25 m. Anketavimo būdu apklausta 4,9 tūkst. Apklausos tikslas — nustatyti ir įvertinti respondentų registravimosi Užimtumo tarnyboje tikslus, profesiją įgyti trukdančias priežastis, motyvaciją mokymuisi ir profesinės kvalifikacijos įgijimui.

Tarpininkavimo paslaugos palyginti pasiskirstymas pagal lytį: 58 proc. Didesnė dalis respondentų — 21 metų ir vyresnio amžiaus jaunuoliai 51,4 proc. Kaimo gyventojai sudarė pusę apklausos dalyvių 50,4 proc. Pradinio išsilavinimo neįgiję jaunuoliai tarp visų respondentų sudarė 1,7 proc. Respondentai pagal lytį ir gyvenamąją vietą proc.

Respondentai pagal išsilavinimą proc. Respondentai pagal turimą darbo patirtį proc. Klausiami apie darbo paieškų trukmę trečdalis respondentų 39,7 proc. Apklausos rezultatai rodo, kad kvalifikacijos ir darbo patirties neturintys jauni asmenys tarpininkavimo paslaugos palyginti ieškojo ilgiau tarpininkavimo paslaugos palyginti kvalifikacijos neturintys, bet darbinės patirties įgiję jaunuoliai.

Kas antras apklausoje dalyvavęs jokios darbinės patirties neturintis jaunas bedarbis darbo ieškojo ilgiau nei pusę metų. Respondentų darbo paieškų trukmė proc. Veikla, kuria šiuo metu respondentai užsiima proc. Į klausimą kokia veikla šiuo metu užsiima, beveik pusė respondentų atsakė intensyviai ieškantys darbo 44 proc. Pažymėtina, jog tik 13,9 proc. Respondentų registravimosi Užimtumo tarnyboje tikslai proc. Registruotis Užimtumo tarnyboje respondentus skatino skirtingi tikslai.

Kiti pažymėti registravimosi Užimtumo tarnyboje tikslai — privalomasis sveikatos draudimas valstybės lėšomis, galimybė nemokamai gauti medicinos paslaugas, laikino darbo vasaros laikotarpiu paieškos, noras dirbti viešuosius darbus žr.

variantai yra įpratę

Respondentų nuomone, priežastys trukdančios įgyti profesiją žymėta ne daugiau 3 atsakymų proc. Sunkią materialinę padėtį 29,6 proc. Atkreiptinas dėmesys, jog 18,9 proc. Prie kitų profesiją įgyti trukdančių priežasčių dažniausiai buvo įvardijamas neįgalumas, maži vaikai, sveikatos problemos ir pan.

tarpininkavimo paslaugos palyginti dvejetainių opcijų strategijos

Respondentų nuomonė apie profesijos turėjimą, kaip vieną veiksnių greitesniam įsidarbinimui proc. Respondentų pasiryžimas mokytis, jei artimiausiu metu būtų sudarytos visos tam tinkamos sąlygos proc.