Pašarų apie prekybą. Patvirtintos pašarų gamybos ir prekybos leidimų tvarkymo taisyklės


kriptovaliutų investavimo žurnalas vak dvejetainiai parinktys 60 sekundžių

Informacija m. Patvirtintos pašarų gamybos ir prekybos leidimų tvarkymo taisyklės Vykdydamas LR žemės ūkio ministro m. Kaip paaiškino Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininkas Jonas Lisauskas, šios taisyklės parengtos remiantis LR pašarų įstatymu, žemės ūkio ministro bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymais.

AB LYTAGRA Žemės ūkio technikos grupių vadovų ir vadybininkų interviu

Pagal šio įsakymo nustatytą tvarką įregistruoti ūkio subjektai, gaminantys ir arba teikiantys į rinką pašarus laikantys, importuojantys ir prekiaujantys ar kitaip išleidžiantys į apyvartąprivalo turėti leidimą užsiiminėti šiuo verslu. Leidimus išduoda, pašarų apie prekybą du metai perregistruoja, leidimų galiojimą sustabdo ir sustabdymą atšaukia, leidimų galiojimą panaikina bei leidimais nustatytos veiklos priežiūrą vykdo Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Leidimų išdavimo tikslas — užtikrinti, kad pašarų produkcija būtų gaminama laikantis ūkio subjektams nustatytų minimalių reikalavimų ir pirkėjas įsigytų kokybišką bei saugią prekinę produkciją, įgyvendinant Europos Sąjungos reikalavimus pašarų gamybos ir prekybos srityse.

pašarų apie prekybą

Ūkio subjektai, norintys gauti pašarų gamybos, ir arba teikimo į rinką leidimą pateikia prašymą, pasirašytą įgalioto asmens pagal Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patvirtintą blanką.

Prieš išduodant leidimą Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos viršininko bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija tikrina vietoje, ar ūkio subjektas atitinka teisės aktais nustatytus reikalavimus.

Jeigu tikrinimo metu nustatomi minimalių reikalavimų neatitikimai, ūkio subjektas įpareigojamas juos ištaisyti pagal suderintus terminus.

pašarų apie prekybą

Po to atliekamas pakartotinis tikrinimas. Patvirtintame įsakyme taip pat nurodytos veiklos rūšys, kurioms išduodami leidimai, aptarta leidimo galiojimų sustabdymo, sustabdymo atšaukimo, leidimų galiojimo panaikinimo tvarka bei mokestis už leidimų išdavimą.

tarpininkas banginių finansai arba alfa uždirbti galimybių apžvalgos