Variantas yra teisė, Raktinių žodžių panašūs variantai: apibrėžimas - Google Ads Žinynas


kaip užsidirbti pinigų per paypal

Bylos 5 straipsnis. Teisės aktų informacinės sistemos naudojimas teisėkūrai 1. Teisėkūros atvirumui, skaidrumui, koncentruotumui užtikrinti naudojama Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinė sistema toliau — Teisės aktų informacinė sistema.

priemokos apskaičiavimo galimybė

Jeigu pirminis teisės akto projekto rengėjas yra lobistas, apie tai paskelbiama Teisės aktų informacinėje sistemoje. Kai lobistas yra juridinis asmuo, nurodoma juridinio asmens pavadinimas, buveinė ir to juridinio asmens darbuotojo, kuris vykdo lobistinę veiklą, vardas ir pavardė; kai lobistas yra fizinis asmuo, nurodoma jo vardas ir pavardė, taip pat lobistinės veiklos užsakovo, kurio interesais lobistas rengė teisės akto projektą ir daro įtaką teisės akto projekto rengimui, vardas, pavardė jeigu lobistinės veiklos užsakovas yra fizinis asmuo variantas yra teisė juridinio asmens pavadinimas ir variantas yra teisė jeigu lobistinės veiklos užsakovas yra juridinis asmuo.

Teisės variantas yra teisė informacinėje sistemoje sudaroma galimybė visiems asmenims paskelbti pasiūlymus dėl šioje sistemoje paskelbtų teisėkūros iniciatyvų ir teisės aktų projektų, taip pat dėl teisinio reguliavimo, kurio stebėsena atliekama. Šiame įstatyme nustatyti Teisės aktų informacinėje sistemoje tvarkomi duomenys yra vieši.

variantas yra teisė dvejetainiai variantai bdswss

Šiame įstatyme nustatytų Teisės aktų informacinės sistemos duomenų tvarkymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas toliau — Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymasšis įstatymas, Teisės aktų informacinės sistemos valdytojo priimti teisės aktai. Teisės aktų informacinės sistemos naudojimo teisėkūrai tvarką, suderinęs su Teisės aktų informacinės sistemos valdytoju, Lietuvos banku ir Lietuvos gauti bitcoin daug asociacija, nustato teisingumo ministras.

Teisės aktų informacine sistema teisėkūrai naudojasi ir įgaliotos atlikti viešąjį administravimą valstybės ar savivaldybės įmonės, viešosios įstaigos, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacijos.

variantas yra teisė

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.