Tiesioginiai ir pasirinkimo sandoriai. Išvestinės, struktūrinės finansinės priemonės


Prašymą išanalizuoja ir pasiūlymą dėl prašymo patenkinimo artimiausiam Lietuvos banko valdybos posėdžiui pateikia Lietuvos banko Pinigų politikos departamentas. Apie Lietuvos banko valdybos sprendimą dėl banko prašymo Lietuvos bankas praneša bankui tą pačią dieną.

tiesioginiai ir pasirinkimo sandoriai

Jeigu Lietuvos banko valdyba banko prašymą tiesioginiai ir pasirinkimo sandoriai, bankas siunčia Lietuvos bankui paraišką su pasiūlymu sudaryti tiesioginį -ius atpirkimo sandorį -ius. Tiesioginiai atpirkimo sandoriai įforminami ir vykdomi ta pačia tvarka kaip ir aukcione sudaryti atpirkimo sandoriai.

tiesioginiai ir pasirinkimo sandoriai kriptovaliutos pajamos bitcoin atsiliepimai

Lietuvos bankas gali vienu metu sudaryti su banku kelis tiesioginius atpirkimo sandorius, kuriuose gali būti numatytos skirtingos atsiskaitymų už atperkamus vertybinius popierius dienos.

Lietuvos banko valdyba gali nustatyti bankui bendrąją tiesioginių atpirkimo sandorių sumą, kurios neviršydamas per Lietuvos banko valdybos apibrėžtą laikotarpį bankas savo iniciatyva gali sudarinėti arba būti sudaręs su Lietuvos banku tiesioginius atpirkimo sandorius. Pardavėjas perduoda vertybinius popierius pirkėjo nuosavybėn, o pirkėjas priima vertybinius popierius ir sumoka už juos pirkimo kainą atsiskaitymų už perkamus vertybinius popierius dieną, kuri yra kita darbo diena po atpirkimo sandorio sudarymo dienos.

tiesioginiai ir pasirinkimo sandoriai tikrojo pasirinkimo sąvoka

Pirkėjas vertybinius popierius perduoda atgal pardavėjo nuosavybėn, o pardavėjas priima vertybinius popierius ir sumoka už juos atpirkimo kainą atsiskaitymų už atperkamus vertybinius popierius dieną. Pagal atpirkimo sandorį šalys turi atsiskaityti tinkamai ir laiku.

tiesioginiai ir pasirinkimo sandoriai

Bankas turi teisę nutraukti atpirkimo sandorį, jeigu jo galiojimo metu pripažįsta, kad negalės įvykdyti savo įsipareigojimų. Pripažinęs, kad negali įvykdyti savo įsipareigojimų, bankas faksu arba Lietuvos bankui priimtinomis elektroninio ryšio priemonėmis turi patvirtinti, kad nutraukia atpirkimo sandorį. Atpirkimo sandoris laikomas nutrauktu, jeigu sandorio šalys neatsiskaito per dvi darbo dienas nuo tos dienos, kurią turėjo įvykti atsiskaitymai.

tiesioginiai ir pasirinkimo sandoriai reali galimybė užsidirbti pinigų internete

Jeigu bankas šių taisyklių 36 punkte numatytu atveju nutraukia atpirkimo sandorį ne vėliau tiesioginiai ir pasirinkimo sandoriai antrą darbo dieną po atsiskaitymų už perkamus vertybinius.