Taikymo sritis


Обзор колонки Электроника 100АС-063 СССР 1989 г.

ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas "Materialinė taikymo sritis sritis" 1. Šis reglamentas taikomas taikymo sritis duomenų taikymo sritis, visiškai arba iš dalies atliekamam automatizuotomis priemonėmis, ir asmens duomenų, kurie sudaro susisteminto rinkinio dalį ar yra skirti ją sudaryti, tvarkymui ne automatizuotomis priemonėmis. Šis reglamentas netaikomas asmens duomenų tvarkymui, kai: a duomenys tvarkomi vykdant veiklą, kuriai Sąjungos teisė netaikoma; b duomenis tvarko valstybės narės, vykdydamos veiklą, kuriai taikomas ES sutarties V antraštinės dalies 2 skyrius; c duomenis tvarko fizinis asmuo, užsiimdamas išimtinai asmenine ar namų ūkio veikla; d duomenis tvarko kompetentingos valdžios institucijos nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, taikymo sritis ar patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas, baudžiamųjų sankcijų vykdymo, įskaitant apsaugą nuo grėsmių visuomenės saugumui ir jų prevenciją, tikslais.

taikymo sritis

Sąjungos institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų atliekamam asmens duomenų tvarkymui taikomas Reglamentas EB Nr. Reglamentas EB Nr. Do you want clear explanations of specific issues and well-thought-out checklists?

mybopton brokeris

Do you want to ensure you are data-protection-compliant? If so the PrivazyPlan® is just what you are looking for.

kaip uždirbti 5000r internete