Sutarties sąlyga


Ginčo šalys m. Atsakovas, laiku neatsiskaitęs, įsipareigojo mokėti 0,04 procento dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Sutarties šalys m. Atsakovui m. Dėl laiku neapmokėto mokėjimo atsakovui pradėti skaičiuoti delspinigiai, iš viso ,80 Lt.

Lydimoji medžiaga LM 6. Vartojimo sutarčių nesąžiningos sąlygos 1.

Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė, o kasacinis teismas panaikino apeliacinės instancijos teismo nutartį ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo LAT teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad teismas ex officio turi kvalifikuoti vartojimo sutartis ir atlikti tokių sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolę pagal CK 6. Vartojimo sutartys yra sutarčių grupė, apimanti atskiras sutarčių rūšis.

Vartotojas turi teisę teismo tvarka reikalauti pripažinti negaliojančiomis vartojimo sutarties nesąžiningas sutarties sąlyga. Šiame straipsnyje vartojimo sutartimi laikoma bet kuri verslininko ir vartotojo sudaryta sutartis. Nesąžiningomis laikomos vartojimo sutarčių sąlygos, kurios šalių nebuvo individualiai aptartos ir kuriomis dėl sąžiningumo reikalavimo pažeidimo iš esmės pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra vartotojo nenaudai.

sutarties sąlyga galimybė naujame gk

Teismas gali pripažinti nesąžiningomis ir kitokias vartojimo sutarties sąlygas, jeigu jos atitinka šio straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus. Pareiga įrodyti, kad šio straipsnio 2 dalyje numatyta sutarties sąlyga nėra nesąžininga, tenka verslininkui. Pagal šio straipsnio 2 dalį individualiai neaptartomis laikomos vartojimo sutarties sąlygos, kurių parengimui negalėjo daryti įtakos vartotojas, ypač jeigu tos sąlygos nustatytos iš anksto verslininko parengtoje standartinėje sutartyje.

paypal bitcoin

Jeigu iš anksto parengtoje standartinėje sutartyje tam tikros sąlygos buvo aptartos individualiai, šio straipsnio taisyklės taikomos kitoms tos sutarties sąlygoms. Pareiga įrodyti, kad tam tikra vartojimo sutarties sąlyga buvo aptarta individualiai, tenka verslininkui. Sutarties sąlyga vartojimo sutarties sąlyga nesąžininga, turi būti vertinama atsižvelgiant į sutartyje nurodytų prekių ar paslaugų prigimtį ir visas sutarties sudarymo metu buvusias ir jos sudarymui turėjusias įtakos aplinkybes, ir visas kitas tos sutarties ar kitos sutarties, nuo kurios ji priklauso, sąlygas.

  1. Теперь же он совсем не испытывал страха.

  2. Kiek sutarties šalys yra laisvos susitarti dėl viešojo pirkimo sutarties sąlygų? - Jurex
  3. LAT apie būsto kreditavimo sutarties sąlygų pripažinimą nesąžiningomis – Teisė profesionaliai

Bet kuri vartojimo sutarties rašytinė sąlyga turi būti išreikšta aiškiai ir suprantamai. Šio reikalavimo neatitinkančios sąlygos laikomos nesąžiningomis.

Kai kyla abejonių sutarties sąlyga vartojimo sutarties sąlygų turinio, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai.

Autorius: vadovaujanti partnerė, advokatė Jurgita Judickienė Tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms neretai kyla klausimas, kokios yra jų teisių ribos sudarant ir vykdant viešojo pirkimo sutartis.

Ši taisyklė netaikoma kolektyvinio vartotojų interesų gynimo atvejais, kai siekiama parengtas standartines sutarčių sąlygas uždrausti toliau naudoti. Vartojimo sutarties dalyką apibūdinančios sąlygos, taip pat su parduotos prekės ar suteiktos paslaugos ir jų kainos atitikimu susijusios sąlygos neturi būti vertinamos nesąžiningumo požiūriu, jeigu jos išreikštos aiškiai ir suprantamai.

Kokios pirkimo sutarties sąlygos gali būti esminėmis?

Kai teismas sutarties sąlygą sąlygas pripažįsta nesąžininga nesąžiningomisši sąlyga šios sąlygos negalioja nuo sutarties sudarymo, o likusios sutarties sąlygos šalims lieka privalomos, jeigu toliau vykdyti sutartį galima panaikinus nesąžiningas sąlygas.

Bylą nagrinėjantis teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį nesąžiningumo kriterijams vertinti ex officio. Vartotojų teises ginančios institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoti vartojimo sutarčių standartines sąlygas ir ginčyti vartojimo sutarčių nesąžiningas sąlygas.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

Šeštoji knyga. Prievolių teisė Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

sėkmingas brokeris alfa variantas