Interneto investicijų miros, Investicijos


interneto investicijų miros

Komitetas sutinka su Komisijos išvada, kad atsižvelgiant į iššūkius, su kuriais susiduria Europa, reikia plėtoti naują požiūrį į mokslinius tyrimus ir inovacijas, o tam savo ruožtu reikia, kad veiksmus kartu įgyvendintų regionai, valstybės narės ir Komisija; 2. Naujojoje darbotvarkėje ir mokslinių tyrimų ir inovacijų rėmimo programose svarbu pabrėžti viešąjį sektorių ir vaidmenį, kurį jis atlieka ne tik kaip mokslinių tyrimų ir inovacijų gavėjas, bet ir kaip mokslinių tyrimų ir inovacijų srities suinteresuotasis subjektas, kuris pats vykdo tokią veiklą; 3.

Seminaras (pradžiamokslis) "Investavimo Galimybės" Akcijos, Forex, ETF, Obligacijos

Interneto investicijų miros vertintina tai, kad atnaujinta darbotvarkė apima konkrečius veiksmus, kuriais remiamas viešojo sektoriaus indėlis; Šiuo požiūriu reikėtų priimti priemones, kurios padėtų išvengti nelygybės stiprėjimo tarp didelį bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos finansavimą gaunančių miestų ir regionų, kurių biudžetas dar labiau padidės, ir kitų miestų ir regionų, kurie pajus sumažėjusio sanglaudos politikos biudžeto pasekmes, ar bent jau šią nelygybę pardavimo pasirinkimą pardavėjas turi 2 ; Šiuo požiūriu Skaitmeninės Europos programai tenka itin svarbus vaidmuo būti patikima investicijų ir vystomąja programa, kad būtų galima pasinaudoti reikiamomis ir sukuriamomis galimybėmis pasiekti visapusiškai veikiančią bendrąją skaitmeninę rinką.

RK pabrėžia, kad kuriant skaitmeninių inovacijų centrų tinklą svarbu, kad jis pakankamai apimtų visus regionus  3 ; Atsižvelgiant į tai, vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimas turi aiškios pridėtinės vertės; RK apgailestauja, kad tai nėra pripažinta siūlomame dokumente, todėl įgyvendinant programą bus sunku atsižvelgti į konkrečius šių regionų poreikius ir jų unikalius išteklius moksliniams tyrimams ir inovacijoms tokiose srityse kaip bioekonomika ir klimato kaita, atsižvelgiant į jų pažangiosios specializacijos strategijas; Tai dar vienas pavyzdys, parodantis, kokiu mastu moksliniai tyrimai ir inovacijos yra susiję su konkrečia vietove ir įtvirtinti vietos ir regionų kontekste, ir kad reikia aktyviau stengtis užtikrinti, kad daugiau naudotojų iš visos ES ir regionų turėtų prieigą prie šių konsorciumų; Tokia sinergija turėtų skatinti fondų nuoseklumą, papildomumą ir suderinamumą, kartu sudaryti palankesnes sąlygas bendru kūrimu grindžiamo metodo taikymui ir stiprinti teritorinius ryšius; Tai užtikrina, kad prekyba spirale yra vis dažniau papildomos kitomis finansinėmis priemonėmis; Reglamentavimo sistemų pritaikymas siekiant skatinti inovacijas Labai teigiamas žingsnis yra siekis kaip konkrečią inovacijų skatinimo priemonę nustatyti specialiai viešajam sektoriui, būtent vietos ir regionų valdžios institucijoms, skirtų pavyzdžių rinkinį, kuriuo siekiama sudaryti palankesnes sąlygas inovatyviems viešiesiems pirkimams bei viešojo ir privačiojo sektorių partnerystėms, taip sustiprinant šių institucijų gebėjimą būti kelrodėmis; Tai sudarytų palankesnes interneto investicijų miros tarpvalstybinei klinikinių ir praktinių mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklai, kurią vykdant bendradarbiauja daug suinteresuotųjų subjektų, tais atvejais, kai skiriasi dabartinės nacionalinės taisyklės ir reikalavimai, o tai, pavyzdžiui, apsunkina interneto investicijų miros, regioninių ir vietos mokslinių tyrimų etikos peržiūros sinchronizavimą visiems dalyviams; Demografinių pokyčių paveiktuose regionuose ši sritis suteikia ypač daug galimybių diegti socialines ir paslaugų inovacijas; Vienas interneto investicijų miros tokių pavyzdžių būtų bioekonomika  10 ; Kartu sprendimas, kokia forma tai turėtų būti įgyvendinama praktiškai, turėtų būti priimtas vietos ir regionų lygmeniu, kuriame geriausiai žinoma apie poreikius; Europos Komisijos įnašas Interneto investicijų miros vadovų susitikime,  m.

interneto investicijų miros