Darbo galimybių apžvalgos. Darbo rinka


Jaunimo informavimas ir konsultavimas Jaunimo informavimas ir konsultavimas Pagrindinis jaunimo informavimo ir konsultavimo JIK tikslas yra padėti jauniems žmonėms susiorientuoti visuose jų gyvenimo aspektuose ir skatinti savarankišką sprendimų priėmimą.

Tai remiasi tuo, kad neįmanoma priimti tvirto sprendimo nežinant visų esančių galimybių ir alternatyvų.

Ekspertų galimybių apžvalgos.

Tačiau čia nesustojama — skirtingų galimybių žinojimas yra tik pirmas žingsnis, po kurio seka skirtingų variantų įvertinimas, palyginimas platesniame kontekste ir suderinimas su jauno žmogaus galimybėmis, įgūdžiais ir siekiais. Visiems šie žingsniai yra sudėtingi, ypač jie sudėtingi jauniems žmonėms, kurie dar formuojasi kaip asmenybės ir su jais susiduria pirmą kartą.

  • Galimybė sutartyje yra
  • Так много работы на Земле.

  • Darbo rinka - Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
  • Amvway internetinis uždarbis
  • Darbo rinka - Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
  • Lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijos | Lygybė
  • Оставался лишь один вопрос: что же именно следует Этот вопрос без ответа вывел его из состояния дремотной мечты.

Priimta Cascais Portugalija m. Prieiga prie informacijos ir galimybė ja naudotis tampa vis svarbesnė jauniems žmonėms Europoje ir už jos ribų.

Tarnybos leidiniai | Lygybė, Ekspertų galimybių apžvalgos

Jaunimo informavimas padeda jiems įgyvendinti savo siekius ir skatina jų, kaip aktyvių visuomenės narių, dalyvavimą. Darbo galimybių apžvalgos turėtų būti tiekiama tokiu būdu, kuris padidina jaunų žmonių pasirinkimo galimybes ir skatina jų savarankiškumą bei įgalinimą.

pasirinkimo išleidimo forma

Pagarba demokratijai, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms reiškia visų jaunų darbo galimybių apžvalgos teisę į visapusišką, objektyvią, suprantamą ir patikimą informaciją, atliepiančią visus poreikius. Ši teisė yra jaunimo informavimo veiklos pagrindas Europos Sąjungoje. Bendrinis jaunimo informavimas apima visas temas, kurios domina jaunus žmones, ir gali apimti įvairias veiklas: informavimą, konsultavimą, palaikymą, instruktavimą, mokymą, tinklų kūrimą ir nukreipimą į specializuotas tarnybas, siekiant sudominti ir įgalinti jaunus žmones.

Lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijos Lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijos Vadovaujantis Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymu, visi darbdaviai privalo įgyvendinti lygias galimybes darbe. Pareiga pagal kompetenciją rengti, tvirtinti ir įgyvendinti priemones, skirtas lygioms galimybėms užtikrinti nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, pilietybės iki šiol buvo numatyta valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms tik viešajam sektoriui. Valstybės institucijos priemones lygioms galimybėms užtikrinti numato strateginio planavimo dokumentuose, o savivaldybių institucijos — savivaldybės strateginiame plėtros plane ir  ar  savivaldybės strateginiame veiklos plane.

Šią veiklą gali vykdyti jaunimo informavimo centrai arba jaunimo informavimo taškai kitose struktūrose ir aplinkose. Šios chartijos principai yra skirti taikyti visoms jaunimo bendrinio informavimo formoms. Tai yra minimalūs kokybės standartai, kurie kiekvienoje šalyje turėtų būti taikomi, kaip neatsiejama jaunimo politikos dalis.

Principai Pateikiama informacija yra visapusiška, apžvelgianti galimybių įvairovę, grindžiama skirtingais ir patikrintais šaltiniais.

Lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijos

Pateikiama informacija nėra paveikta religinės, politinės, ideologinės ar komercinės įtakos. Jaunimo informavimą finansuojantys šaltiniai neturėtų sukelti sunkumų taikyti šios chartijos principus.

kaip užsidirbti pinigų investuojant 100 eurų

Jaunimo informavimo centrai ir paslaugos yra lengvai prieinamos, patrauklios ir matomos jauniems žmonėms. Informacija yra pateikiama jauniems žmonėms suprantama kalba. Jaunimo informavimo paslaugos yra nemokamos visiems jauniems žmonėms. Jaunimo informavimo centrai ir paslaugos yra orientuotos į visus jaunus žmones, naudojant efektyvius ir tinkamus būdus skirtingoms grupėms pasiekti bei poreikiams patenkinti.

Darbo rinka

Pateikiama informacija apima visas temas, kurios domina jaunus žmones. Kiekvienas vartotojas yra gerbiamas kaip individas, o pateikiamas atsakymas į kiekvieną klausimą yra tinkamai individualizuotas ir priimtinas vartotojui.

Он понимал речь своих собеседников безо всякого труда, и ему и в голову не приходило, что в этом заключается что-то удивительное.

Jaunimo informavimo struktūros turi pakankamai žmogiškųjų resursų, užtikrinančių individualizuotą pagalbą ir paslaugas. Jaunimo informavimo paslaugos suteikia jauniems žmonėms medijų ir informacinio raštingumo įgūdžių, skatinančių saugų ir atsakingą elgesį.

Kontaktai | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Jaunimo informavimo paslaugos skatina aktyvų pilietiškumą ir dalyvavimą. Jaunimo informavimo paslaugos siūlo platformas bendraamžis-bendraamžiui veikloms.

  1. Uždarbis internete per siuntimus
  2. Lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijos | Lygybė

Jauni žmonės suteikia grįžtamąjį ryšį, nukreiptą į nuolatinį jaunimo informavimo paslaugų vystymą. Jaunimo informavimo paslaugos jauniems žmonėms kuria saugią aplinką.

Ieškantiems darbo: karjeros patarimai, atlyginimų ir darbo rinkos apžvalga

Renkant informaciją, kriterijai yra vieši ir suprantami, autorius ir informacijos tikslas yra aiškūs ir matomi. Visa kuriama ar skleidžiama informacija yra tiksli, išsami, atnaujinta ir darbo galimybių apžvalgos.

Jaunimo informavimo ir konsultavimo darbuotojai turi medijų ir informacinio raštingumo įgūdžių. Jaunimo informavimo paslaugos, teikiamos bendradarbiaujant su atitinkamomis suinteresuotomis šalimis, siekiant identifikuoti poreikius, ieškoti sąveikos, dalytis patirtimi ir užtikrinti jaunimo informavimo paslaugų matomumą.

VU mokslininkų įžvalgos apie koronavirusą: kokios galimybės suvaldyti pandemiją Ekspertų galimybių apžvalgos. Leidinyje įvertinama lygių galimybių situacija Lietuvos darbo rinkoje. Apžvalgoje analizuojami įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriais reglamentuojamas lygių galimybių įgyvendinimas šalyje.

Jaunimo informavimo darbuotojai bendradarbiauja vietos, regioniniu, nacionaliniu, europiniu ir tarptautiniu lygmenimis, dalijasi gerąją patirtimi ir žiniomis. Jaunimo informavimo darbuotojai užtikrina, kad jauni žmonės turėtų žinais ir įgūdžius, reikalingus skaitmeninių paslaugų naudojimui. Jaunimo informavimo darbuotojai žino aktualius įstatymus, pokyčius ir nuolat atnaujina savo žinias apie jaunų žmonių situaciją bei tendencijas.

darbo galimybių apžvalgos prekyba excel atsitiktiniais skaičiais

Jaunimo informavimo darbuotojai yra aktyvūs žiniasklaidoje ir darbo galimybių apžvalgos srityse, siekiant užtikrinti kokybiškų jaunimo informavimo paslaugų matomumą. Pagrindiniai JIK siekiai: Suteikti patikimą, tikslią ir suprantamą informaciją; Suteikti prieigą prie skirtingų informacijos šaltinių ir kanalų; Parengti esančių galimybių apžvalgą visomis jaunimui rūpimomis temomis; Užtikrinti, kad jaunimas žinotų savo teises, jiems teikiamas paslaugas bei suprastų, kaip gali jomis pasinaudoti; Padėti įvertinti ir atsirinkti kokybišką informaciją informacijos pertekliaus laikais; Skatinti jaunus žmones priimti savarankiškus sprendimus ir padėti atrasti jiems geriausiai tinkančius variantus; Siūlyti skirtingus komunikacijos ir bendravimo kanalus, siekiant tiesiogiai padėti jauniems žmonėms informacijos paieškose, plečiant savo žinojimą; Aktyviai prisidėti skatinant jaunų žmonių informacinį raštingumą.

JIK plėtra: m. Kiti naudingi darbo galimybių apžvalgos leidiniai jaunimui ir dirbantiems su jaunimu čia. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos toliau — JRD kreipėsi į Jaunimo informavimo ir konsultavimo taškus, darbo galimybių apžvalgos opcionai ir rizikos draudimo fondai, su kokiais klausimais dažniausiai kreipiasi jauni žmonės, rinkdamiesi studijas bei profesiją.

Tendencijos

Informavimo ir konsultavimo taškų atsakymai parodė, kad dažniausiai jaunuolių keliami klausimai yra labai panašūs. Susisteminus informaciją JRD parengė dažniausiai užduodamų klausimų ir atsakymų sąrašąkuris gali padėti renkantis studijas, profesiją.

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu buvo patvirtintos rekomendacijos jaunimo informavimo ir konsultavimo kokybei užtikrinti Rekomendacijos.

Rekomendacijose išskirti jaunimo informavimo ir konsultavimo tikslas, uždaviniai, principai, jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų darbo organizavimo tvarka bei veiklos planavimas.